O projektu

 

Bricks – Stop nenávistným projevům
Budování respektu v online prostředí

Kontext projektu

Anonymní prostředí internetu je často plné nenávistných, urážlivých, xenofobních i rasistických výroků. Vzhledem k obrovskému dopadu, který internet v současné době má zejména na děti a dospívající, není možné tento jev přehlížet a dopustit tak, aby se tento způsob vyjadřování stal normou. Cílem projektu je dovést žáky k tomu, aby se kriticky zamysleli nad původem a dopadem nenávistných projevů a zároveň proti tomu něco aktivně dělali.

Kdy

Od ledna 2014 do října 2016

Kde

V Itálii, Německu, České republice a Belgii

Cíle

Obecným cílem projektu je bojovat s šířením online nenávistných projevů namířených proti migrantům a menšinám. Prostředkem k tomu je aktivní zapojení uživatelů webu a těch, kteří web tvoří.

Projekt se nezaměřuje na negativní důsledky plynoucí z používání internetu, ale na budování interkulturního a interetnického dialogu v online prostředí. Projekt se neorientuje pouze na konzumenty webu, ale i na profesionály z oblasti médií, kteří se v souvislosti s vyšším množstvím diskutujících setkávají s novými výzvami. Mediální prezentace menšin médii zásadně ovlivňuje veřejné mínění a postoje, především u tak citlivých témat, jakými je migrace.

Pro koho je projekt určen

Pro pedagogické pracovníky, webové experty, novináře, migranty, webeditory a studenty.

Aktivity

Výzkum

Pět národních studií, které zkoumají způsob diskuzí a přístup online médií, a evropská studie porovnávající situaci v zemích zapojených do projektu.

Setkání a výměny zkušeností

Participativní setkání pedagogických pracovníků, migrantů, menšin a profesionálů z oblasti médií a expertů na digitální prostředí. Evropské výměnné setkání novinářů pracujících s digitálními médii.

Metodika dílen pro střední odborné školy a učiliště

Je určena pro pedagogické pracovníky a lektory, kteří se chtějí věnovat tématu nenávistných projevů na internetu.

Dílny

Třídílný cyklus dílen pro střední odborné školy a učiliště je zaměřený na to, jak rozpoznat nenávistné projevy na internetu a jak na ně reagovat.

Online kampaň

Interaktivní webová platforma a online kampaň pro mladé lidi podporující veřejnou debatu o zásadních problémech spojených s diskutováním na internetu.

Evropská akce

Závěrečné setkání na internetovém festivalu v Pise.

Info & Kontakt

czech-republic@bricksproject.eu

 

 Posted by at 14:59